غذاهای تندوری 2021-01-26T06:34:57+00:00

جوجه تندوری (مخصوص دهلی)

جوجه بهاره با استخوان که در ماست و ادویه خوابانده و در تندور کباب شده است.

47,000 تومان

جوجه تیکه

تکه‌های جوجه بدون استخوان که به سبک هندی با سیخ در تندور کباب شده است.

45,000 تومان

کشمیری کباب

جوجه بدون استخوان کباب شده در تندور

45,000 تومان

میگو تندوری

میگو خوابانده شده در ماست و ادویه، کباب شده در تندور

135,000 تومان

ماهی تیکه

تکه‌های گوشت ماهی جنوب که در ماست و ادویه خوابانده و در تندور کباب شده.

85,000 تومان

سیزلر

کباب‌های مخلوط به سبک هندی در ظرف مخصوص

115,000 تومان

بوتی کباب

تکه‌های گوشت گوسفندی که به سبک هندی در تندور کباب شده است.

125,000 تومان

رول کباب تند با ادویه

گوشت گوسفند چرخ شده با ادویه‌جات که به سبک هندی در تندور کباب شده است.

38,000 تومان

کوبیده مخصوص

38,000 تومان