غذاهای دریایی 2020-12-01T15:13:42+00:00

میگو ماسالا

میگوی پخته شده با سس کاری

87,000 تومان

ماهی ماسالا

ماهی پخته شده با سس کاری

85,000 تومان