غذاهای مخصوص برنج 2021-03-08T16:22:04+00:00

چیکن بریانی

مرغ پخته شده با برنج و ادویه به سبک هندی

55,000 تومان

ماتن بریانی

گوشت گوسفند پخته شده با پلو و ادویه به سبک موغلای

85,000 تومان

میگو بریانی

میگوی پخته شده با پلو و ادویه

95,000 تومان

ماهی بریانی

ماهی پخته شده با پلو و ادویه

87,000 تومان

تخم مرغ بریانی

تخم مرغ با پلو

18,000 تومان

برنج کاری

برنج پخته شده با سس

18,000 تومان

برنج با سبزیجات

برنج پخته شده با نخود فرنگی، زیره و گوجه فرنگی

18,000 تومان

برنج ساده

12,000 تومان

زرشک پلو با مرغ

39,000 تومان