نان مخصوص هندی 2020-12-01T18:44:16+00:00

نان سیر

نان ورد آمده گرد، پوشانده شده با پیاز ریز و سیر

20,000 تومان

نان مخصوص دهلی

نان ورد آمده گرد، پوشانده شده با گوشت جوجه، ادویه و پخته شده در تندور

25,000 تومان

پراتا پنجابی

نان کره‌ای مخصوص پنجاب

16,000 تومان

قیمه نان

نان پر شده با گوشت قیمه گوسفند

28,000 تومان

سبزی پراتا

نان پر شده با سبزیجات

20,000 تومان