کاری گوشت گوسفند 2020-12-05T11:56:04+00:00

شاهی قورمه

غذای مخصوص پادشاهان مغول، تکه های گوشت بدون استخوان پخته شده گوسفند با خامه و کره در سس کاری

79,000 تومان

روغن جوش

مشهورترین کاری گوشت گوسفند با استخوان پخته شده به سبک هند شمالی

79,000 تومان

گوشت دو پیازه

گوشت گوسفند در سس ملایم و حلقه‌های پیاز پخته شده

79,000 تومان

گوشت پالاک

گوشت گوسفند پخته شده با کره و اسفناج (غذای مخصوص پنجاب)

79,000 تومان